Jam'iyyah Sholawat Nariyah Remaja Krandon

Silaturahmi lewat Web, silahkan kunjungi situs kami

  • Logo Sholawat Nariyah

  • Pembina JSNRK

  • Khafid Al Qur’an

  • Kegiatan JSNRK

  • Kegiatan Sholawat Nariyah

  • Kegiatan JSNRK

Gema Sholawat Nariyah

Posted by jsnrk pada 28/05/2010

Iklan

Posted in Uncategorized, Video Cinta Rosul | 1 Comment »

JAM’IYYAH SHOLAWAT NARIYAH ( JSNRK )

Posted by jsnrk pada 25/05/2010

Skretariat : Jl. Ir. Juanda No. 66 Krandon, Kota Tegal Telp. ( 0283 ) 311611
Website   : http://www.jsnrk.wordpress.com       Email   : jsnrktegal@yahoo.co.id

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Hikmah Sholawat Nariyah

Posted by jsnrk pada 19/05/2010

Allohumma sholli ’sholaatan kaamilatan wa sallim salaaman taaamman ‘ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil ‘uqodu wa tanfariju bihil qurobu wa tuqdho bihil hawaaiju wa tunaalu bihir roghooibu wa husnul khowaatimu wa yustasqol ghomaamu biwajhihil kariimi wa ‘ala aalihi wa shohbihi fii kulli lamhatin wa nafasim bi’adadi kulli ma’lumin laka

Artinya :

Ya Alloh berilah sholawat dengan sholawat yang sempurna dan berilah salam dengan salam yang sempurna atas penghulu kami Muhammad yang dengannya terlepas segala ikatan, lenyap segala kesedihan, terpenuhi segala kebutuhan, tercapai segala kesenangan, semua diakhiri dengan kebaikan, hujan diturunkan, berkat dirinya yang pemurah, juga atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak hitungan segala yang ada dalam pengetahuan-MU

Logo Sholawat Nariyah

Sholawat Tafrijiyyah (sholawat memohon kelepasan dari kesusahan dan bencana) adalah antara sholawat yang terkenal diamalkan oleh para ulama kita. Sholawat ini juga dikenali sebagai Sholawat at-Tafrijiyyah al-Qurthubiyyah (dinisbahkan kepada Imam al-Qurthubi), dan ada juga ulama yang menisbahkannya kepada Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Imam al-Husain r.anhuma. Di negeri sebelah maghrib, ianya dikenali sebagai Sholawat an-Naariyah kerana menjadi amalan mereka apabila ingin melaksanakan sesuatu hajat atau menolak sesuatu bencana, mereka akan berkumpul dan membaca sholawat ini 4444 kali lalu terkabul hajat mereka dan tertolak segala malapetaka secepat api yang menyambar atau membakar. Ianya juga dikenali sebagai Miftahul Kanzil Muhiith li naili muraadil ‘abiid (kunci perbendaharaan yang meliputi untuk menyampaikan harapan si hamba). Sholawat ini mempunyai keistimewaannya kerana selain sholawat ianya merupakan tawassul kepada Allah dengan Junjungan Nabi s.a.w. di mana kita menyebut nama dan dhamir Junjungan s.a.w. sebanyak 8 kali.

Menurut Imam al-Qurthubi sesiapa yang melazimi akan sholawat ini setiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih, nescaya Allah melepaskan kedukaan, kebimbangan dan kesusahannya, menyingkap penderitaan dan segala bahaya, memudahkan segala urusannya, menerangi sirnya, meninggikan kedudukannya, memperbaikkan keadaannya, meluaskan rezekinya, membuka baginya segala pintu kebajikan, kata-katanya dituruti, diamankan dari bencana setiap waktu dan dari kelaparan serta kefakiran, dicintai oleh segala manusia, dimakbulkan permintaannya. Akan tetapi untuk mencapai segala ini, seseorang itu hendaklah mengamalkan sholawat ini dengan mudaawamah (berkekalan).

Imam as-Sanusi berkata bahawa sesiapa yang melazimi membacanya 11 kali setiap hari, maka seakan-akan rezekinya turun langsung dari langit dan dikeluarkan oleh bumi.

Imam ad-Dainuri berkata bahawa sesiapa yang membaca sholawat ini dan menjadikannya wirid setiap selepas sholat 11 kali, nescaya tidak berkeputusan rezekinya, tercapai martabat yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi. Sesiapa yang mendawamkannya selepas sholat Subuh setiap hari 41 kali, tercapai maksudnya. Sesiapa yang mendawamkannya 100 kali setiap hari, terhasil kehendaknya dan memperolehi kehormatan/kemuliaan melebihi kehendaknya. Sesiapa yang mendawamkannya setiap hari menurut bilangan para rasul (313 kali) untuk menyingkap segala rahsia, maka dia akan menyaksikan segala apa yang dikehendakinya. Sesiapa yang mendawamkannya 1000 kali sehari, maka baginya segala yang tidak dapat hendak diterang dengan kata-kata, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di hati manusia.

Imam al-Qurthubi juga berpesan bahawa sesiapa yang berkehendak untuk menghasilkan hajatnya yang besar atau menolak bencana yang menimpa, maka bacalah sholawat ini sebagai tawassul dengan Junjungan Nabi yang empunya akhlak yang agung 4,444 kali, nescaya Allah ta`ala akan menyampaikan kemahuan dan harapan itu atas niat si pembaca. Ibnu Hajar al-’Asqalani telah menyebut akan kelebihan bilangan ini sebagai iksir fi sababit ta`siir (pati ubat sebagai penyebab berlakunya kesan).

Menurut kata ulama, sholawat ini adalah merupakan satu perbendaharaan daripada khazanah-khazanah Allah, dan bersholawat dengannya merupakan kunci-kunci pembuka segala khazanah-khazanah Allah yang dibukakan Allah bagi sesiapa yang mendawaminya serta dengannya seseorang boleh sampai kepada apa yang dikehendaki Allah s.w.t. Oleh itu silalah ikhwah semua merujuk kepada para ulama kita (ingat bukan ulama mereka kerana karang semuanya akan dibid`ahsesatkan) dan melihat akan karangan-karangan terdahulu seperti “Afdhalush Sholawat ‘ala Sayyidis Saadaat” karangan Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, “Jawahirul Mawhub” dan “Lam`atul Awrad” kedua-duanya karangan Tok Syaikh Wan ‘Ali Kutan al-Kelantani, “Khazinatul Asrar” karangan Syaikh Muhammad Haqqi an-Naazili dan lain-lain lagi. Sesiapa yang tak ingin beramal dengannya, tak mengapa, amalkan sahaja apa yang kamu nak amal, jangan nak berbalah pulak dengan aku kerana aku sekadar menukil kata ulama. Daripada berbalah, elok kita perbanyakkan sholawat, shollu ‘alan Nabiy.

Posted in Bacaan Muslim, Uncategorized | 4 Comments »

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Remaja Muslim

Posted by jsnrk pada 13/05/2010

PENGERTIAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP MANDIRI

Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan DEPEN dan Kebudayaan KEMANDIRIAN adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Pengertian di atas perlu diterangkan lebih lanjut, karena dalam kenyataannya tidak ada manusia yang mampu hidup berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, mereka saling menghubungkan sikap , tingkah laku dan perbuatan , saling memberi dan menerima sehingga meskipun ukurannya sedikit tetap saja memerlukan bantuan orang lain. Bukankah dalam perjalannan hidup manusia apa yang dimakan bukan hasil tanamannya sendiri, bukan masakan sendiri, pakaian yang dikenakan juga bukan dari kapas tanamannya sendiri, bukan memintal dan menjahit sendiri. Ketika sakit juga memerlukan bantuan orang lain, terlebih ketika meninggal dunia juga tidak mampu masuk kuburan sendiri.

Jadi jelaslah bagaimanapun juga manusia tetap memerlukan jasa dan pertolongan orang lain dalam kehidupannya. Persoalannya tinggal apakah ia memberikan imbalan atau kompensasi ketika membutuhkan apapun keperluan dari orang lain, dan apakah imbalan itu dari hasil jerih payahnya sendiri?.

Kiranya inilah unsur penting yang mempunyai relevansi kuat dengan kemandirian seseorang . Maka agar lebih sesuai dengan realita kehidupan, KEMADIRIAN itu kita artikan sebagai KEMAMPUAN diri seseorang untuk mengahasilkan “sesuatu” sebagai imbalan atau nilai tukar terhadap apa yang dibutuhkan, yang dikonsumsi, dimiliki dan dinikmati. Pada umumnya orang dengan mudah akan mengatakan bahwa mereka yang telah memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi keperluan hidupnya , meraka itulah orang–orang yang telah mandiri.

Faktor-faktor Yang Mempengruhi Sikap Kemandirian.

Kemandirian memang dimulai dari sikap, adapun factor yang mempengaruhi sikap mandiri itu banyak namun dalam pembahasan ini akan dibatasi tiga factor yaotu fsktor ekonomi, keasaan dalam keluarga dan linfgkungan masyarakat.

Orang yang berada pada ekonomi sulit biasanya akan cenderung segera bangkirt sebagai reaksi atas keterbatasan kesejahteraan yang ada padanya. Mereka tidak segan melakukan apa saja demi menghasilkan uang, bahkan dikerjakan tanpa mengenal waktu. Situasi dan kondisi ekonominya akan memberikan gemblengan menjadikan insane yang selektif dan hemat dalam pengeluaran pembelanjaan. Mereka lebih terbiasa dan mampu mangatasi berbagai kesulitan hidup, sebagai dampak positifnya mereka cenderung menjadi lebih cepat memiliki sikap mandiri daripada anggota keluarga yang tumbuh dalam keadaan ekonomi yang serba kecukupan.

Kebiasaan dalam keluarga juga dapat berpengaruh terhadap sikap kemandirian seseorang. Banyak orang tua yang telah mampu memanjakan anak-anaknya tetapi akhiranya tidak mampu menanamkan sikap kemandirian. Sebenarnya pendidikan sederhana tentang kemandirian kepada anak dapat dilakukakn oleh orang tua dengan cara memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Hal terpenting bahwa proses pendidikan kemandirian dapat berhasil manakala dapat terwujdnya transformasi pendelegasian tanggungjawab dari orang tua kepada anaknya.

Seorang kepala rumah tangga juga perlu mendidik kemandirian kepada istrinya dengan cara mengkondisikan agar istrinya tidak larut dalam pola hidup boros, konsumtif namun sebaliknya bagaimana seorang istri dapat mengelola pembelanjaan sebaik-baiknya sehingga tidak “lebih besar pasak daripada tiaynag”. Pemanfatan secara optimal barang yang yang tersedia. Melatih berusaha untuk mendapatkan income keluarga, meskipun urusan ma’isah adalah sepebuhnya tanggung jawab suami, namun secara umum hal ini akan berpengaruh terhadap pembiasaan sikap hidup mandiri badi seluruh anggota keluarga ternasuk anak remaja.

Para remaja yang solat subuhnya saja masih menggantungkan dibangunkan oleh orang tua maka remaja ini cenderung lamban mempunyai sikap mandiri.

Posted in Bacaan Muslim, Uncategorized | 1 Comment »

Belajar yuk…

Posted by jsnrk pada 13/05/2010

Teknis KF-1

Posted in Tak Berkategori | Leave a Comment »

Education

Posted by jsnrk pada 12/05/2010

Education

Education

We know that education is very important for our life. There are many benefits of education that we can take them. By education we can expand ourselves and we can form a group with society.

In Indonesia we must take a base education until 9 years. Each elementary school and junior high school .

If I think, it is not enough for our life in modern era. In this modern era, we can’t get occupation easily. There are many unemployment come from peoples non-education. Those are not only come from people non-education but also from peoples who have high degree.

Although they were from junior high school they can life with their ability.

So that, let’s study hard to achieve a good education. With education we can get a lot of benefits.

Posted in Education, Uncategorized | Leave a Comment »

Mahallul Qiyaami

Posted by jsnrk pada 12/05/2010

Baca entri selengkapnya »

Posted in Cinta Rosul, Uncategorized | 1 Comment »

Hello world!

Posted by jsnrk pada 12/05/2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »